سقف کاذب و کناف

فروشندگان و مجریان سقف کاذب

راهنمای انتخاب سقف کاذب و کناف

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی، فضای خالی به وجود می آید. این سقفها می توانند، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند. سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .
از عوامل موثر در انتخاب ساختار سقف های کاذب می توان از کاربری فضا، انعطاف شکل پذیری در سقف کاذب، دسترسی آسان به تاسیسات موجود در سقف کاذب، سرعت اجرای ، طراح سقف کاذب مورد نظر، مقاومت سقف کاذب در برابر حریق، عملکرد صوتی سقف کاذب، مرطوب بودن یا نبودن فضای مورد استفاده، بازشوها در سقف کاذب، بارهای خارجی وارد بر سقف کاذب نام برد.
استفاده از رابیتس در سقف کاذب : رابیتس در جهت جلوگیری از ترک خوردگی گچ یا سیمان و در دو نوع مسطح و برجسته در سقف کاذب به کار می رود.
دامپا یا لمبه: ابزاری جهت پوشش سقف های کاذب و سازه شیروانی و همچنین جهت پوشش قسمت هایی از جلوی شیروانی و دیواره های کانکس می باشدو بنا به نوع کاربرد آن و همچنین سازه انتخاب شده برای شیروانی برای اتصال آن به سازه از سیستم جوش و یا پرچ استفاده می گردد.
صفحه های دیگه
مزیت استفاده از سقف کاذب در ساختمان
اجرای صحیح سقف کاذب در ساختمانها می تواند به میزان قابل توجهی مصرف سوخت را کاهش دهد.
سقف کاذب با حذف بخشی از فضای مورد سرمایش و گرمایش میزان مصرف انرژی را که برای این منظور به کار می رود، کاهش می دهد.
سقف کاذب در طبقات فوقانی می تواند از انتقال حرارت بین فضای داخلی و فضای خارج ساختمان بکاهد.
استفاده از عایقهای حرارتی در سقفهای کاذب و اجرای صحیح و بدون درز اینگونه سقفها تبادل حرارتی را کاهش می دهد.
مهمترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
الف: ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان
ب: ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن
پ: بهبود عایقبندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان
ج: ایجاد سقفی کوتاه تر برای فضاهای داخلی ساختمان
د:زیبائی و استحکام فوق العاده سقفهای کاذب P.V.C
عوامل موثر در انتخاب ساختار سقف های کاذب :
۱ - کاربری فضا
در انتخاب ساختار سقف کاذب، کاربری فضا نقشی بسیار موثر دارد. در ساختمان های مسکونی، سقف کاذب یکپارچه و در بیمارستان ها با توجه به انبوه تاسیسات موجود در فضای پشت سقف کاذب، سقف کاذب مشبک انتخاب های مناسب هستند.
۲ - انعطاف شکل پذیری در سقف کاذب
سقف های یکپارچه کاذب قابلیت شکل پذیری و تزئینی بیشتری به نسبت سقف های کاذب مشبک دارند.
۳ - دسترسی آسان به تاسیسات موجود در سقف کاذب
اگر نیاز به دسترسی آسان و بدون محدودیت به فضای تاسیساتی موجود در سقف دارید، استفاده از سقف کاذب مشبک بهترین گزینه است، زیرا که علاوه بر مخفی سازی تاسیسات از دید، به دلیل سبکی تایل های به کار رفته در سقف کاذب مشبک جابه جایی این سقف برای دسترسی به تاسیسات بسیار راحت خواهد بود.
۴ - سرعت اجرای سقف کاذب
سقف کاذب مشبک بهترین راهکار برای فضاهایی است که سرعت اجرای بالا در آنها مدنظر است. تایل های این نوع سقف کاذب عموماً پیش رنگ شده یا دارای روکش پی وی سی بوده و بدین ترتیب نیازی به عملیات رنگ آمیزی نیست و سرعت کار بالا می رود .
۵ - سقف های کاذب ترکیبی
با ترکیب سقف های ثابت و مشبک، می توان به ساختاری کارآمد با انعطاف پذیری بالا رسید و از مزایای هر دو نوع سقف کاذب استفاده کرد. در ساختار ترکیبی، مشکلات هندسی حاشیه کار با استفاده از سقف کاذب یکپارچه حل می شود و در وسط کار هم از سقف کاذب مشبک، بدون نیاز به برش کاری و با حفظ ابعاد مدول، استفاده می شود.
۶ - شکست ها در سقف کاذب
اگر در طرح معماری سقف کاذب شما شکست وجود دارد، استفاده از سقف کاذب یکپارچه بهترین راهکار است. در بیشتر مواقع، باید از سازه ها و قطعات اضافی در محل شکست ها استفاده کرد.
7 - مقاومت سقف کاذب در برابر حریق
شاخص هایی مانند تعداد و ضخامت لایه های پوششی، حداقل ارتفاع آویز، فاصله آویزها، فاصله سازه ها، ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی و مشخصات سقف اصلی و عناصر پیرامونی، عوامل تعیین کننده در میزان مقاومت سقف کاذب در برابر حریق می باشند.
8 - عملکرد صوتی سقف کاذب
از عوامل موثر در میزان عبور صوت از طریق سقف کاذب می توان تعداد و ضخامت صفحات، ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، وضعیت اتصال دیوار جداکننده به سقف کاذب و جزئیات اجرایی عایق کاری را نام برد .
9- استفاده از سقف کاذب در فضاهای مرطوب
در فضاهای مرطوب از صفحات سیمانی به عنوان تایل های سقف کاذب استفاده می کنند.
۱0 - بازشوها در سقف کاذب
اگر قرار باشد تا بازشدگی ها و یا بازشوهایی در سقف قرار بگیرد باید محاسبات لازم جهت حفظ استحکام، یکپارچگی و ایستایی بازشوها نیز باید با جزئیات ویژه اجرا و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انجام گیرد.
11 - بارهای خارجی وارد بر سقف کاذب
بارهای خارجی وارد بر سقف کاذب را باید در مرحله طراحی زیرسازی سقف کاذب در نظر گرفته شوند و در صورت زیاد شدن بار از حد مجاز ، این گونه بارها باید مستقل از سقف کاذب و مستقیما به سقف اصلی وارد گردد.

مطالب مفید درباره سقف کاذب و کناف