روان کننده بتن

فروشندگان و مجریان روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن چیست؟

خواص فوق روان کننده ها به شرح زیر است :
- با ثابت نگهداشتن نسبت آب به سیمان (W/C) بتن ، کارایی آن را افزایش می دهند . این عامل باعث می شود که بتوان از طریق افزودن فوق روان کننده ، بتن روان تری تولید نمود که به راحتی قابلیت پمپ شدن داشته و خود به خود پخش می شود و برای تراکم به حداقل ویبراسیون نیاز دارد. درضمن در بتن روان ، پدیده جداشدگی کمتر اتفاق می افتد.
- با ثابت نگهداشتن میزان کارایی بتن ، به مقدار قابل ملاحظه ای نسبت آب به سیمان را کاهش می دهند ، که نتیجه آن تولید بتن با مقاومت بالاتر است. این عامل سبب می شود که بتوان در شرایط کارگاهی و بدون تامین شرایط عمل آوری خاص ، بتن با مقاومت بسیار بالا ، تا حد 600 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ساخت .
فوق روان کننده ها بر حسب ماهیت شیمیایی آنها به چند گروه دسته تقسیم بندی می شوند :
- پلیمر بتا نفتالین سولفونات فرمالدئید
- پلیمر ملامین سولفونات فرمالدئید
- لیگنوسولفونات اصلاح شده - استرهای اسید سولفونیک
- نمک های اسیدهای کربوکسیلیک (هیدرواکسی کربوکسیلیک)
فوق روان کننده ها (کاهش دهنده های آب طیف بالا) علاوه بر اثرات فوق ، تاثیرات جنبی زیر را نیز بر خواص بتن دارند :
- افزایش وزن مخصوص بتن
- افزایش قابل ملاحظه چسبندگی بتن
- افزایش میزان حباب هوای بتن
- کاهش اسلامپ
- تاخیر در زمان گیرش
- کاهش جذب مویینه
- کاهش نفوذپذیری
- افزایش مقاومت در برابر عوامل خورنده