هواساز و ایرواشر

فروشندگان و مجریان هواساز

مطالب مفید درباره هواساز و ایرواشر

  • افزودنی بتن

    مواد افزودنی برای اصلاح خواص بتن، کمی قبل از مخلوط یا در زمان مخلوط به آن افزوده می‌شوند. مواد افزودنی بتن ...
  • حباب هوازا

    به هر گونه ایجاد عمدی حباب‌های ریز هوا در بتن، ملات یا خمیر سیمان، هوازایی گفته می شود، ماده‌ای که به این م...

ارسال دیدگاه یا سوال, درباره هواساز و ایرواشر