الیاف بتن

فروشندگان و مجریان الیاف بتن

مطالب مفید درباره الیاف بتن

  • بتن الیافی چیست ؟

    بتن الیافی در واقع نوعی کامپوزیت است که با استفاده از الیاف تقویت کننده در داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فش...