دسته بندی ها

اطلاعات تماس فروشندگان و قیمت انواع مدل موتور آسانسور

فروشندگان و مجریان

راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل موتور آسانسور

موتور آسانسور

انتخاب موتور آسانسور می بایست متناسب با ظرفیت و طول مسیر آسانسور در نظر گرفته می شود. در آسانسور هایی که سیستم کششی می باشد، نیروی محرکه آسانسور توسط بخش موتور ایجاد می شود.
در صورتی که نیروی محرکه انتقالی به قرقره کششی از طریق چرخ دنده حلزونی باشد موتور آسانسور از نوع گیربکسی است و اما اگر نیروی محرکه از طریق اتصال سیستم از موتور به قرقره کشش منتقل شود موتورآسانسور از نوع بدون گیربکس یا گرلس است.
موتور آسانسور گیربکسی : از یک الکترو موتور کوپل و یک گیربکس کاهنده تشکیل شده و همراه سیستم ترمز و سرگیربکس که همه روی یک ساختار فولادی به نام شاسی موتور نام دارد،متصل می شود.
موتور آسانسور گرلس: استفاده از موتور های بدون گیربکس معمول تر می باشد. باحذف گیربکس در نتیجه کاهش سایز ابعاد موتور، این امکان ایجاد می کند تا موتور در چاه آسانسور کششی بدون نیاز به اتاق موتور خانه نصب گردد. بنابراین استفاده از موتور آسانسور گیرلس منجر به ایجاد آسانسور بدون موتور خانه میگردد. حذف موتور خانه باعث صرفه جویی در فضا و کاهش هزینه ساختمان میشود. استفاده از این موتور ها باعث کاهش لرزش کابین و کاهش زیاد مصرف برق می شود. قیمت این موتور ها نسبت به موتور های گیربکسی بیشتر می باشد.
تهیه و تدوین توسط سایت ساختمون