آسانسور

فروشندگان و مجریان آسانسور

راهنمای انتخاب آسانسورآسانسور
برای داشتن یک آسانسور خوب، در مرحله اول باید از اجناس مرغوب استفاده نمود و بعد توسط تکنسین با تجربه طراحی و نصب شده باشد. نکته مهم در انتخاب آسانسور این است که برای چه تعداد افراد، و در چه ارتفاعی و به طور متوسط برای چه ظرفیتی باید نصب شود.

برخی از شاخص های طراحی آسانسور :
نوع ساختمان(مسکونی، تجاری ...)
تعداد طبقات
جمعیت هر طبقه
طول مسیر حرکت آسانسور
ارتفاع طبقه ها از هم

طراحی ابعاد و اندازه های آسانسور:
تعیین ابعاد چاهک
ابعاد موتور خانه
ابعاد کابین
نوع درب و سمت بازشو آن
وزن تعادل و ابعاد آن
وزنه تعادل

تعیین مشخصات فنی آسانسور:
نوع استاندارد
سرعت
ظرفیت
طول مسیر حرکت آسانسور (تراول)
ابعاد و اندازه ها
نوع کاربری
محیط کاربری
کیفیت حرکت آسانسور

برخی از قطعات آسانسور:
موتور آسانسور
درب آسانسور
درب کابین
کابین آسانسور
تابلوفرمان آسانسور
ریل آسانسور
تابلو فرمان آسانسور
نمایشگر آسانسور
پنل شاستی آسانسور
قطعات مکانیکی
قطعات راه اندازی

مطالب مفید درباره آسانسور