دیوار کاذب

فروشندگان و مجریان دیوار کاذب

راهنمای انتخاب دیوار کاذب

دیوار کاذب

دیوار کاذب دیوار غیر باربری است که برای تقسیم فضا در داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع دیوار ها در مقایسه با دیوار های سنتی بسیار سبک هستند و بار مرده ساختمان را کاهش می دهند و تاثیر نیروی زلزله را بر روی ساختمان کم می کنند. طراحی دیوار کاذب می توان بنا به سلیقه افراد با اشکال گوناگون و دکوراتیو ایجاد گردد. ساختار سریع و کار آمد برای بازسازی دیوارهای قدیمی و پوشش دیوارهای بنایی جدید و بهسازی صوتی و حراتی ساختمان می باشند که ساختار آن از یک لایه پنل گچی استفاده می شود . از دیوار کاذب برای تزئین ساختمان به صورت دیوار کاذب دکوراتیو استفاده میشود. دیوار کاذب در دو نوع دیوارهای پوششی و دیوارهای جداکننده اجرا میشوند .

انواع دیوار کاذب : دیوار پوششی بدون سازه، دیوار پوششی با سازه .
- دیوار کاذب پوششی بدون سازه: در ساختار آن از یک لایه پنل گچی استفاده شده و بدون زیر سازی فلزی و به وسیله چسب مخصوص مستقیما به دیوار زمینه وصل می شود. درزهای آن میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه که مخصوص این کار است درزگیری می شود و در آخر کار سطحی یکپارچه حاصل میشود. سطحی که به دست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و ... را دارد .
- دیوار کاذب با پوششی با سازه: بر دو نوع متصل به دیوار زمینه و مستقل از دیوار زمینه .
متصل به دیوار زمینه: ساختار پنل های گچی بر روی یک سازه فلزی که به دیوار زمینه متصل می شوند پیچ می شوند. فاصله آزادی بین صفحات و دیوار زمینه وجود دارد که این فضا برای تاسیساتی مثل نصب عایق، تاسیسات الکتریکی و .. بسیار مناسب است .
دیوار پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه: به لحاظ ساختاری مشابه دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه است با این تفاوت که پنل های آن در یک سمت ساختار نصب میشوند .

مزایای دیوار کاذب :
1- سبک بودن
2- عایق حرارتی ، صوتی و رطوبت است
3- نصب سریع و آسان
4- ترمیم و تعویض در صورت امکان به راحتی انجام می شود
5- بهره بردای سریع از فضا
6- برای شکل گیری دیوارهای قوس دار در معماری استفاده می شود.

مطالب مفید درباره دیوار کاذب

  • کناف چیست ؟

    پیشرفت فناوری ساخت و ساز در سال های اخیر سبب جایگزینی مصالح نوین با مصالح سنتی شده است.
  • دیوار کاذب

    اولین و مهمترین کاربرد دیوار، تقسیم فضا به قسمت های مورد نیاز است. زمانی که به واسطه جنس و فرم خاصی این تقس...