درب کشویی و ریلی

فروشندگان و مجریان درب کشویی

راهنمای انتخاب درب کشویی و ریلی

درب کشویی
ساختار درب های کشویی به نحوی است که به صورت کشویی به سمت چپ یا راست در حرکت است . این گونه درب ها برای پارکینگ هایی مناسب است که به تمامی فضای پارکینگ نیاز است . موتور ها به صورت پک کامل با ریل و ریموت با مدل های ایرانی و ایتالیایی در وزن های 800کیلو ، 1200 کیلو و 1500 کیلو ارائه می شود .
درب های کشویی معمولا در مکان های صنعتی نصب می شود . این موتورها غالبا برای درب های سنگین مورد استفاده می باشد .
درب های کشویی غالبا به کندی باز و بسته می شوند و فضایی معادل اندازه خود درب را باید داشته باشد تا به سمت چپ و راست در حرکت باشد .
در این گونه درب ها معمولا موتورگیربکس در انتهای درب و بالای درب قرار می کیرد و در موازات چرخ دنده ریل روی درب سوار می شود . حرکت چرخ دنده ریل را به حرکت در می آورد و نهایتا درب به جلو و عقب حرکت می کند .