دسته بندی ها

پارتیشن دو جداره

فروشندگان و مجریان پارتیشن دو جداره

راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل پارتیشن دوجداره

پارتیشن دو جداره

پارتیشن دو جداره برای جلوگیری از مزاحمت های دیدای و شنیداری مورد استفاده قرار می گیرد. عمدتا در پارتیشن های دوجداره از شیشه های دوجداره مات استفاده می شود. ارتفاع پارتیشن دو جداره در مدل های مختلف کاملا اختیاری بوده و به صورت کوتاه، نیمه بلند و تا ارتفاع سقف پیاده سازی می شود. در مواقعی که فقط می خواهیم حریم کاری پرسنل مشخص شود از پارتیشن کوتاه استفاده می کنیم و در مواقعی که نیاز به یک دیوار باشد و هدف جداسازی کامل فضا باشد از پارتشن تا ارتفاع سقف استفاده می شود. که ارتفاع پارتیشن های دوجداره بستگی به جریان گردش هوا و عایق شدن برای صدا میباشد. در پارتیشن دوجداره می توان از پرده کرکره بین جداره ها استفاده کرد به صورتی که در مواقع درخواه امکان عبور نور فراهم شود.
از نظر شنوایی پارتیشن دو جداره کاملا آکوستیک است و از مزاحمت های شنیداری جلوگیری می کند و از نظر بصری نیز می توان پارتیشنی که کرکره میانی دارد استفاده کرد و در صورت دلخواه کرکره را بست تا استقلال کامل ایجاد شود. و در صورتی که از نظر بصری فضایی باز بخواهیم می توان از پارتیشن دوجداره تمام شیشه استفاده کرد.