دسته بندی ها

کفسازی بتنی

توضیحات

به یک اکیپ جهت کفسازی بتنی ویا شخص ماهری که توانایی کارباماله پروانه ای داشته باشد، جهت پروژه ای دراردکان
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای