دسته بندی ها

تفسیر عکس

توضیحات

هنگامیکه حد مرزهای سندهای قدیمی به عوارض مانند کوه، رودخانه یا شهر منتج شود، وظیفه کارشناس خبره نقشه‌برداری آربن و مفسر عکس این است که با تهیه عکس به تاریخ مورد نظر بتواند با تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره‌ای مرز زمین را استخراج کند.
عملیات تفسیر عکس در جانمایی سندهای قدیمی هم بسیار کاربرد دارد.
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای