دسته بندی ها

نقشه ۱:۵۰۰ اجریی شهرداری

توضیحات

بررسی گذر، مجاورین، بنای ساخته شده مجاورین (جهت تصمیم گیری برای طول بنای عوارض موجود در اطراف ملک مانند درخت، تیربرق و …) ، درختهای موجود در ملک و بررسی آنها، ارتفاع گذرها در اطراف ملک، انطباق سند وضع موجود از لحاظ ابعاد و مساحت
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای