دسته بندی ها

فولاد فنر اتومات قالب پلاستیک ck۴۵ mo۴۰ vcn۱۵۰

توضیحات

فولاد مرکزی دلاکان
روش و عرضه انواع فولادهای آلیاژِ تسمه و میلگرد mo۴۰ - تسمه و میلگردck۴۵ - میلگرد سمانته - میلگرد vcn۱۵۰ - ورق a ۵۱۶ gr ۷۰ - میلگرد نقره ای ۱/۲۲۱۰ - میلگرد و تسمه گرمکار ۱/۲۳۴۴ - میلگرد۱۰۰cr۶ میلگرد و نسمه ۲۳۷۹ میلگرد وتسمه ۲۰۸۰ میلگرد خشکه هوایی میلگرد ترانس میلگرد ۲۳۶۷ میلگرد ۳۳۴۳
میلگرد تک ولیش میلگرد ۲۵۱۰
-ck۴۵:۱/۱۱۹۱ -ck۶۰:۱/۱۲۲۱ vcn۱۰۰:۱/۶۵۱۱ -vcn۲۰۰:۱/۶۵۸۰
Vcn۱۵۰:۱/۶۵۸۲ -mo۴۰:۱/۷۲۲۵
فولاد سمانتاسیون:۱.۷۱۳۱
فولادهای ابزار کربنی:
spk ۱/۲۰۸۰ -spk R ۱/۲۴۳۶
فولادهای ابزاری سردکار:
آموتید: ۱.۲۵۱۰
فولادهای ابزاری گرمکار: ۱.۲۳۴۴
فولادهای قالب پلاستیک:۱.۲۳۱۲
فولادهای فنر:۱.۸۱۵۹
فولادهای زنگ نزن( استیل): ۱.۴۰۲۱-۴۲۰
استیل۱.۴۳۰۱:۳۰۴ - استیل۱.۴۴۰۱:۳۱۶
استیل۱.۴۴۰۴:۳۱۶L -استیل۱.۴۵۴۱:۳۲۱
استیل۱.۴۵۷۱:۳۱۶
انواع آهن نوردی ، هاترول ، یزدی
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای