دسته بندی ها

فولاد گرمکار سردکار سمانتسیون آموتیت خشک هوایی

ویدئو محصول

توضیحات

فولاد مرکزی دلاکان
تامین متریال های مورد نیاز شرکت های صنایع نفت و گاز
واردکننده های فولاد آلیاژی
فروش و عرضه انواع فولادهای آلیاژِ
عرضه کننده های فولاد آلیاژی
تامین کننده انواع فولادهای آلیاژی، ورق های آلیاژی و انواع لوله مانیسمان
ck۳۵:۱/۱۱۸۱ -ck۴۵:۱/۱۱۹۱ -ck۶۰:۱/۱۲۲۱ -vcn۱۰۰:۱/۶۵۱۱ -vcn۲۰۰:۱/۶۵۸۰ Vcn۱۵۰:۱/۶۵۸۲ -mo۲۵:۱/۷۲۱۸ -mo۴۰:۱/۷۲۲۵
فولاد سمانتاسیون:۱.۵۹۲۰-۱.۷۱۳۱
فولادهای ابزار کربنی:۱.۱۶۴۵ spk ۱/۲۰۸۰ -spk R ۱/۲۴۳۶
فولادهای ابزاری سردکار: آموتید: ۱.۲۵۱۰
فولادهای ابزاری گرمکار: ۱.۲۳۴۴
فولادهای قالب پلاستیک:۱.۲۳۱۲
فولادهای فنر:۱.۸۱۵۹

فولادهای زنگ نزن(استیل):
۱.۴۰۲۱-۴۲۰ استیل۱.۴۳۰۱:۳۰۴ - استیل۱.۴۴۰۱:۳۱۶ استیل۱.۴۴۰۴:۳۱۶L -استیل۱.۴۵۴۱:۳۲۱ استیل۱.۴۵۷۱:۳۱۶
فولادهای مقاوم به دمای بالا: استیل نسوز۱.۴۸۴۱ ۱ -۱/۱۱۹۱ یا Ck۴۵ - گرد ۱۲ الی ۱۰۰۰ میلیمتر ۲ - ۱/۷۲۲۵ یا mo۴۰ - گرد ۱۲ الی ۱۳۰۰ میلیمتر ۳ - ۱/۶۵۸۲ یا vcn۱۵۰ - گرد۲۰ الی ۸۰۰ میلیمتر ۴ - ۱/۶۵۸۰ یا vcn۲۰۰ - گرد۲۰ الی ۸۰۰ میلیمتر ۵ - ۱/۷۱۳۱ یا سمانته - گرد ۱۲ الی ۶۰۰ میلیمتر ۶ - ۱/۵۹۲۰ یا سمانته نیکل دار - گرد ۱۲ الی ۵۰۰ میلیمتر ۷ - ۱/۲۴۳۶ یا spkr - گرد ۲۰ الی ۶۳۰ میلیمتر ۸ - ۱/۲۰۸۰ یا spk - گرد ۱۲ الی ۵۰۰ میلیمتر ۹ - ۱/۲۳۷۹ یا spk - گرد ۲۰ الی ۵۰۰ میلیمتر ۱۰ - ۱/۲۳۴۴ یا گرمکار - گرد ۱۰ الی ۵۰۰میلیمتر ۱۱ - ۱/۲۷۱۳ یا گرمکار - گرد ۲۰ الی ۶۰۰ میلیمتر ۱.۱۱۹۱،۱.۷۲۲۵،۱.۲۰۸۰، ۱.۲۴۳۶، ۱.۲۳۷۹، ۱.۲۷۱۴ و ۱.۲۳۴۴
انواع آهن نوردی، هاترول، یزدی فولاد اتومات، فولاد نقره ای
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای