دسته بندی ها

سیم افشان

توضیحات

سطح مقطع نامی (mm²) میانگین قطر خارجی (mm)
۰.۵ ۲.۱۳
۰.۷۵ ۲.۵۳
۱.۰ ۲.۵۵
۱.۵ ۳.۰
۲.۵ ۳.۶۵
۴ ۴.۲
۶ ۴.۸
۱۰ ۶.۲
۱۶ ۷.۹۵
۲۵ ۹.۸
۳۵ ۱۱.۳
۵۰ ۱۳.۴
۷۰ ۱۵.۳
۹۵ ۱۷.۷
۱۲۰ ۱۹.۷
۱۵۰ ۲۲
۱۸۵ ۲۴.۶
۲۴۰ ۲۷.۸

سایر محصولات و خدمات ما

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای