دسته بندی ها

سیم مفتول

توضیحات

سطح مقطع نامی (mm²) میانگین قطر خارجی (mm)
۰.۵ ۲.۰
۰.۷۵ ۲.۲
۱.۰ ۲.۲۵
۱.۵ ۲.۸
۲.۵ ۳.۴
۴ ۳.۹
۶ ۴.۴
۱۰ ۵.۶
۱۶ ۷.۱
۲۵ ۸.۸
۳۵ ۱۰
۵۰ ۱۱.۷
۷۰ ۱۴
۹۵ ۱۶
۱۲۰ ۱۷.۵
۱۵۰ ۱۹.۵
۱۸۵ ۲۱.۸
۲۴۰ ۲۴.۷

سایر محصولات و خدمات ما

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای