دسته بندی ها

ارسال پیام به ابگرمکن خورشیدی گونش

       
ارسال پیام

آبگرمکن خورشیدی مجتمع ها ی ساختمانی

توضیحات

این مدل مخصوص مجتمع های آپارتمانی ، خوابگاه ی دانشجویی ، کارخانجات و استخرها ی بزرگ میباشد در این سیستم از مخزن آب مرکزی و مشترک استفاده میشود. با وجود مشترک بودن مخزن ، آب گرم مصرفی واحد ها از کنتور شخصی خودشان تغذیه خواهند شد.

لطفا هنگام تماس بگویید شما را در ساختمون دیدیم

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء