دسته بندی ها

میراگر اصطکاکی (FRICTIONAL DAMPER)

توضیحات

این نوع میراگر بر اساس مکانیزم اصطکاک بین اجسام صلب نسبت به یکدیگر عمل می کند. در حقیقت اصطکاک یک مکانیزم عالی اتلاف انرژی است. عملکرد تمام میراگرهای اصطکاکی به این صورت است که یک قسمت به صورت ثابت قرار گرفته و قسمت دیگر به صورت دینامیکی برروی آن می لغزد. لغزش روی داده در سطح مشخصی از نیرو اتفاق می افتد، به این صورت که تا سطح مشخصی از نیرو هیچ حرکتی روی نمی دهد اما بعد از این سطح ، لغزش و حرکت آغاز می شود. ترکیب بندی و نحوه قرار گرفتن این سطوح لغزش موجب ایجاد میراگرهای اصطکاکی مختلف می شود.
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای