دسته بندی ها

بنایی

توضیحات

اجرا ،تهیه و نظارت کلیه کارهای ساختمانی از ۰ تا ۱۰۰بصورت پیمانکاری با ۴۰ سال سابقه با اراِیه نمونه کار

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای