دسته بندی ها

ارسال پیام به کوشا سازانپ رگاس خلیج فارس

کوشا سازانپ رگاس خلیج فارس

تامین ، تجهیز ، نصب و اجرای تاسیسات مکانیک پروژه های ساختمانی ، بیمارستانی، صنعتی ، پتر شیمی و موتور خانه انواع لوله ها، اتصالات ،شیر آلات

محصولات و خدمات کوشا سازانپ رگاس خلیج فارس

زمینه های فعالیت کوشا سازانپ رگاس خلیج فارس

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای