دسته بندی ها

ارسال پیام به بهتا پایپ

بهتا پایپ

تهیه و تامین لوله و اتصالت صنعتی و تاسیساتی د رتهران پروژهای انجام شده :پالادیوم تهران - ایران مال تهران -دانشگاه علم و فرهنگ در تهران و

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای