دسته بندی ها

ژئوگرید

توضیحات

شرکت پارسیان مهارسنگ نماینده انحصاری فروش شبکه های مهندسی(ژئو گرید) شرکت مشیران شبکه در ایران، عراق، تاجیکستان
H.F ۲۰ کاربرد: زهکشی زونهای سنگی و خاکی(تونل ها)
C.E ۱۲۱ کاربرد: پایدار نمودن و تقویت خاک های ضعیف و حفاظت از شیب ها
C.E ۱۵۳ کاربرد: ساخت انواع گابیون و تشک های سنگی و سازه های دریایی
C.E ۱۵۱ کاربرد: حفظت سازه های دریایی و سواحل و رودخانه ها، بتن مسلح شات گریت
C.E ۱۳۱ کاربرد: پایدار نمودن و تقویت خاکهای ضعیف دستی و تسلیح بتن تقویت زیرسازی جاده ها و آسفالت
C.E ۱۶۱ کاربرد: روکش لوله های نفت و گاز و آب جهت حفاظت در برابر صدمات ناشی از خاکریزی
D.N ۳ کاربرد: زهکشی زونهای خاکی و چمن
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای