دسته بندی ها

چسب اپوکسی دو جزئی صنعتی و ساختمانی

توضیحات

۱- چسب اپوکسی دو جزئی جهت نشتیگیری و ترمیم اورژانسی سطوح فلزی و پلیمری مشابه Belzona ۱۲۱۲.
۲- چسب اپوکسی دو جزئی جهت سطوح خیس و مرطوب.
۳- چسب اپوکسی دوجزئی جهت فرآیند لایه گذاری.
۴- چسب اپوکسی دوجزئی فوری.
۵- چسب اپوکسی دوجزئی مشابه HUNTSMAN ۲۰۱۵ -۲۰۱۱.
۶- چسب اپوکسی دوجزئی جهت اتصال سطوح همجنس و ناهمجنس فلزی و غیرفلزی مشابه چسب های
Ameron PSX۶۰- Ameron RP ۳۴- Ameron RP ۴۸ – FPI WAV strong easy fit
۷- چسب اپوکسی دوجزئی جهت اتصال لوله فایبرگلاس (GRP_ GRVE _GRE).
۸- چسب اپوکسی دوجزئی جهت اتصال همجنس و ناهمجنس سنگ.
۹- چسب اپوکسی دوجزئی شفاف.
۱۰- چسب اپوکسی دوجزئی جهت ترمیم سطوح فلزی مشابه Belzona ۱۱۱۱.
۱۱- چسب اپوکسی دوجزئی جهت ترمیم مخازن بتنی و فایبرگلاس.
۱۲- چسب اپوکسی دوجزئی عایق الکتریکی جهت کستینگ.
۱۳- چسب اپوکسی دوجزئی جهت ترمیم درز و شکاف سطوح و سازه های بتنی.
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای