دسته بندی ها

اجرای لوله کشی ساختمان

  • قیمت :

    از ۲,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

    واحد قیمت : متر

توضیحات

سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم

در این روش، آب برگشتی از هر دستگاه پخش کننده ی حرارت مستقیما وارد لوله برگشت شده، مسیر حرکت به سمت موتورخانه را طی می کند. در این لوله کشی، دستگاه پخش کننده ی حرارتی که به موتورخانه نزدیک تر است، نسبت به دستگاه های دیگر طول لوله ی رفت و برگشت کمتری (افت فشار کمتری در مسیر) در نتیجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بیشتر سیرکوله شده، در مدارهای دستگاه های دورتر ، کمتر جریان می یابد.
این طریقه لوله کشی برای جایی که دستگاه های پخش کننده حرارت دارای افت فشار های نامساوی (مانند فن کویل های هستند و هر کدام نیز یک شیر تنظیم کننده (balancing valve) دارند، توصیه می شود. لازم به ذکر است سیستم لوله کشی رادیاتور ها در ساختمان های کوچک با برگشت مستقیم انجام می گردد.

سیستم لوله کشی مختلط


در این سیستم قسمتی از لوله کشی برگشت به صورت مستقیم و قسمتی دیگر به طور معکوس انجام می شود. در شکل یک سیستم لوله کشی مختلط به طریقی که در آن برگشت در رایزرها به صورت مستقیم و در هدر به روش معکوس انجام گردیده، نشان داده شده است. در این سیستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتیجه مقدار افت فشار در مسیر لوله کشی برای دستگاه ها مساوی نیست.

اختلاف مقدار جریان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رایزرهای رفت و برگشت بستگی دارد که شامل افت فشار های زیر است:

افت فشار در مدار لوله کشی رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معکوس
افت فشار در خود دستگاه
افت فشار در وصاله ها و شیرهای هر مسیر

لازم به ذکر است که لوله کشی قسمت برگشت معکوس سیستم می تواند در کف زیرزمین و یا در داخل سقف کاذب آن نیز پیاده شود.

سیستم لوله کشی با برگشت معکوس


اگر دستگاه های پخش کننده گرما دارای افت فشار مساوی و یا تقریبا مساوی باشند، لوله کشی با برگشت معکوس برای آنها پیشنهاد می شود. در این سیستم آب برگشتی از دستگاه ها در جهت حرکت آب در لوله رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین دستگاه نیز به آن متصل می گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حرکت خواهد کرد.
در این سیستم لوله کشی مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند، در نتیجه افت فشار در مدار لوله کشی تمام دستگاه ها مساوی است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوی یا تقریبا مساوی باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جریان خواهد یافت. لازم به ذکر است که سیستم لوله کشی بیشتر ساختمان ها به این روش انجام می شود.

سایر محصولات و خدمات ما

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای