دسته بندی ها

اجرای اسکلت فلزی

توضیحات

خدمات شرکت:
جرای اسکلت بتنی-اجرای اسکلت فلزی- فنداسیون - ارماتور بندی - قالب بندی - بتن ریزی - دیوار برشی - دیوار حائل - ساخت مخزن بتونی - استخر و غیره
با اکیپ اجرایی متخصص - متعهد و قیمت مناسب
با مصالح و بدون مصالح کلیه مناطق تهران
عمده خدمات طرح و اجرای قابل ارائه توسط شرکت به شرح ذیل می باشد:
* تحکیم جداره ها و گودهای شهری به روش نیلینگ - انکراژ - دیوار برلنی و ترکیب روش های مذکور
* بهبود پارامترهای مقاومتی خاک به وسیله اجرای میکروپایل
* تحکیم بستر با روش های تزریقی، نظیر Jet Grouting
* طراحی های ژئوتکنیکی
* آزمایش های کنترلی نیلینگ - انکراژ و میکروپایل
* پایش و کنترل تغییرات در پروژه های ژئوتکنیکی
مدیر عامل : جواد مقدم

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای