دسته بندی ها

ارسال پیام به رضا عرب

رضا عرب

آزمایش خاک، بتن، جوش انجام کلیه خدمات آزمایشهای خاک : حفاری دستی، حفاری ماشینی، دانهول، برش برجا برگه سبز تعهد و گزارش خاک و ژئوتکنیک انجام کلیه خدمات آزمایشهای بتن: نمونه گیری و شکست

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای