دسته بندی ها

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه دکوراسیون داخلی

ضوابط کلی انتخاب و نصب آسانسور

logo
Sakhtemoon
 ضوابط کلی انتخاب و نصب آسانسور

برای انتخاب آسانسورها و بالابرها ضوابطی را باید مد نظر قرار داد.


بر طبق ضوابط انتخاب و نصب آسانسور، در ساختمان هایی با بیش از 8 طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول مسیر اصلی حرکت بیش از 23 متر بالای ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد. برای ساختمانی با 8 طبقه یا مسیری به ارتفاع 23 متر باید سرعت آسانسور 0.63 متر بر ثانیه در نظر گرفته شود. در ساختمان های 13 تا 20 طبقه یا با 36 متر ارتفاع، حداقل سرعت آسانسور باید 1 متر بر ثانیه باشد. از 21 تا 25 طبقه با طول 80متر مسیر حرکت، حداقل سرعت آسانسور باید 1 متر بر ثانیه باشد. از 21 تا 25 طبقه با طول 80 متر مسیر حرکت، حداقل سرعت آسانسور 1.6 متر بر ثانیه است و از 26 تا 30 طبقه یا تا 95 متر ارتفاع، حداقل سرعت آسانسور استفاده شده باید 2.5 متر بر ثانیه باشد.

موتور آسانسور
عوامل موثر در انتخاب موتور آسانسور بشرح زیر می باشد :

1. ظرفیت یا میزان باری که آسانسور حمل خواهد کرد.

2. سرعت آسانسور

3.استفاده و یا عدم استفاده از وزنه تعادل آسانسور

کابین آسانسور
در محاسبه ابعاد کابین آسانسور بار تقریبی آسانسور برحسب طبقات و نوع کاربری آسانسور در ساختمان تجاری و مسکونی و تعداد افرادی که به صورت تخمینی در ساعت از آن استفاده می کنند موثر هستند.
حداقل مقدار مساحت برای آسانسور یک نفره 0.38

آسانسور 2 نفره 0.58

آسانسور 3 نفره 0.60

آسانسور 4 نفره 0.79

آسانسور 5 نفره 0.98

آسانسور 6 نفره 1.17

آسانسور 7 نفره 1.31

آسانسور 8 نفره 1.45

آسانسور 9 نفره 1.59

آسانسور 10نفره 1.73 برحسب مترمربع تعیین شده است.

تهیه و تدوین توسط تحریریه ساختمون
ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای