آزمایش خاک و بتن

فروشندگان و مجریان آزمایش خاک و بتن

  • آزمایش مکانیک خاک مورد تایید نظام مهندسی و شهرداری حفاری ماشینی و دستی
    • ۰۹۱۲۳۷۲۳۴۹۰
    آدرس: نارمک

راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل آزمایش خاک و بتن

0 (0 votes)