دسته بندی ها

تجهیزات آتش نشانی

جستجوی تجهیرات آتش نشانی نتیجه ای نداشت.

راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل تجهیرات آتش نشانی

تجهیزات آتش نشانی
این تجهیزات دارای گستردگی بسیار و کاربردهای گوناگونی هستند که در بسیاری از ساختمان های مدرن از این تجهیزات برای سیستم های اعلام و اطفاء حریق استفاده می شود.

تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق گروه کلی تقسیم بندی می شوند :
1- شیرها و اتصالات آتش نشانی )هایدرانت (
2- شیرهای ایستگاهی (پست ولو)
3- فوم آتش نشانی
4- جعبه های آتش نشانی و هوزریل
5- نازل های آتش نشانی
6- تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی
7- ماشین آتش نشانی سبک کوهستان
8- کپسول های خاموش کننده دستی
9- تشک نجات
تهیه و تدوین توسط تحریریه ساختمون