فروشندگان و مجریان حفاری چاه

  • اجرای الکتروکاروتاژ چاه های عمیق با دستگاههای جدید و پیشرفته و ارائه تحلیل دقیق با استفاده از نرم افزارهای تخصصی.
    آدرس: آذربايجان شرقي - تبریز - خیابان ۲۲ بهمن
  • کلیه امور پیمانکاری مدیریت ساخت آرماتور بندی بتن ریزی دیوار چینی حفاری چاه نقاشی
    آدرس: تهران - منطقه 22