دسته بندی ها

ارسال پیام به خشکه چین

خشکه چین

نماینده رسمی سمنت بورد ایرانی DP -اولین تولید کننده پروفیل گالوانیزه M - V - A جهت زیر سازی سمنت بورد

درباره خشکه چین

گروه طرح و بنای خشکه چین
نماینده رسمی سمنت بورد ایرانی DP
اولین تولید کننده پروفیل های زیر سازی سمنت بورد M-V-A
تامین کننده ملزومات و اتصالات انواع نمای خشک
طراح و مجری انواع سیستم های خشک نما