دسته بندی ها

ارسال پیام به مدل سازی اطلاعات ساختمان ویرابیم

مدل سازی اطلاعات ساختمان ویرابیم

ارایه مدل دیجیتال پویا از پروژه پیش از ساخت _کاهش محسوس هزینه ها و زمان اجرا(تضمینی) _ حذف دوباره کاری ها و تداخل های پروژه (تضمینی)

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
۵ امتیاز از ۱ رای