دسته بندی ها

ارسال پیام به باتیس سازه

باتیس سازه

این سازه مورد تایید استاندارد اروپا امریکا و سازمان نظام مهندسی ایران از مزایایی این سازه بازگشت سریع سرمایه بخاطر سرعت بالا اجرا صرفه جویی در هزینه ی فونداسیون بین ۳۰ الی ۴۰ درصد

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای