دسته بندی ها

لیست قیمت و فروشندگان انواع نقشه برداری ساختمان در شهر کرج و استان البرز

فروشندگان و مجریان نقشه برداری ساختمان در کرج

  • نقشه بردار ی - طراحی - نظارت - ترسیم - تفکیک - مساحی - محاسبه احجام خاکی انجام کلیه امور نقشه برداری بهمراه مهر و امضاء نقشه برداری توسط مهندس دارای پروانه نظام مهندسی و عضو رسمی سازمان
    آدرس: تهران-کرج