ستون قصر طلایی vip

عضویت در ساختمون دات کام

.یک رمز عبور حداقل، 6 کاراکتری وارد نمایید.کاراکتر های مجاز:حروف انگلیسی و عدد و @$!?

این قسمت را کاملا برابر با رمز عبور اول وارد نماییدحاصل جمع پنج و سه چقدر است؟ پاسخ سوال را به عدد وارد نمایید