دسته بندی ها

اتصالات و کانکتور های مخابراتی F_ Ntype _ UHF _

توضیحات

فروش انواع کانکتور

Ntype
Nm to Nm _ Nf to Nf _ Nm to LMR۳۰۰ clamp & crimp_ Nm to LMR۴۰۰ clamp & crimp _ Nm to BNCf _ Nf to SMAm _ Nf to SMAf _Nm to PLf

UHF_PL
PLm to BNCf _ PLf to BNCm _ PLf to PLf _ PLm to PLm _ PLm to ۲۵۹ _ PLm to SMAm _ PLf to Nf _

SMA
SMAm to RG۳۱۶ _ SMAm to RG۴۰۵ _ SMAm to RG۴۰۲ _ SMAf to chassis solder _

TNC & BNC
TNCm to RG۲۱۳ clamp _ TNCm to rg۵۸crimp _ TNCm to RG۳۱۶ _
BNCm to RG۵۹ _ BNCf to RG۳۱۶ _ BNCf to BNCf _ BNCf right on board _

Cable
RG۳۱۶ D _ RG۳۱۶ _ RG۲۲۳ _ RG۱۷۴ _ CF۱۴۱ _ LMR۲۰۰

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای