دسته بندی ها

دزد گیرهای هوشمند مکسرون

ویدئو محصول

توضیحات

مشخصات فنی دزدگیر صنعتی مکسرون :

مدل: MX‐BA‐PAN‐۰۳
x۸ Zone Wired
x۳۲ Zone Wireless
۲۴ Hours Zone
Fire Zone
Primeter Zone
App & Web support
x۴ Partitions
x۴ PGM
x۴ Tel No.
External Batteri
Option: Adding ۸۸ Zones via Bus
SIM Card GPRT PSTN

پنل دزد گیر اقتصادی مکسرون:

MX‐BA‐PAN‐۰۲
No Wired Zone
x۳۲ Zone Wireless
۲۴ Hours Zone
Fire Zone
Primeter Zone
App & Web support
SIM Card GPRS

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای