دسته بندی ها

ارسال پیام به

       
ارسال پیام

پانل سه بعدی باربر و غیر باربر

توضیحات

انواع پانل های سه بعدی دیواری
۱ -پانل سه بعدی دیوار باربر : به عنوان عناصر باربر قائم و همچنین عضو مقاوم در برابر بار جانبی استفاده
می شود .ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری بین ۴۰ تا ۶۰ میلی متر بوده و بر این مبنا فاصله های
شبکه های جوش شده از یکدیگر ۸۰ تا ۱۴۰ میلی متر می باشد . از این پانل ها در دیواره سوله ها
،ساختمانهای صنعتی ،دیوارهای محوطه ،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه (که معمولا
یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها می باشد )استفاده می نمایند .
۲ -پانل های سه بعدی دیوار غیر باربر :در دیوارهای داخلی و خارجی کلیه ساختمانهایی که دارای سازه
فلزی یا بتنی هستند اجرا می نمایند و به دلیل سبک و عایق بودن و ... در برج ها و سوله ها به کار می برند
که ضخامت هسته عایق در این پانل ها حدود ۴۰ تا ۶۰ میلی متر می باشد .

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای