دسته بندی ها

ارسال پیام به استار سازه

       
ارسال پیام

بنا بدون سازه فلزی و بتنی با تری دی پانل

توضیحات

ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه جدا:سازه های ساخته شده با پانل های مورد نظرمجموعه ای از پانل های دیواری باربر و سقفی به همراه کلافهای افقی و عمودی ،تشکیل دهنده سیستم باربر ثقلی و جانبی این نوع ساختمان ها می باشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف،مجموعه پانل ها به صورت جعبه در آمده به طوری که این گروه ساختمانها را در گروه type box معرفیمی نمایند . با توجه به اینکه سیستم سه بعدی در واقع متشکل از دیوارها و سقف های بتنی عمود بریکدیگر می باشد لذا صلبیت جانبی آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر می باشد .از مزایای ساختمانهای ساخته شده با پانل های تری دی در مقایسه با ساختمانهای اسکلت فلزی یا بتن آرمه ،متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر می باشد .

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء