دسته بندی ها

ارسال پیام به شرکت ایمن تهویه الوند

       
ارسال پیام

انواع دریچه برای سیستم های تهویه

توضیحات

دریچه ی گرد با دمپر
دریچه ی بازدید بازاویه های مختلف
دریچه های گل سقفی وزنه ای بااشکال مختلف

لطفا هنگام تماس بگویید شما را در ساختمون دیدیم
ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء