دسته بندی ها

ارسال پیام به شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

       
ارسال پیام

دستگاه حفاری KSK

توضیحات

دستگاه حفاری KSK و پمپ مربوطه با عمق حفاری ۳۰۰ متر و رادگیری HQ و NQ (نو)

لطفا هنگام تماس بگویید شما را در ساختمون دیدیم
ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء