دسته بندی ها

ضدیخ مایع باکلراید و بدون کلراید

توضیحات

ضدیخ مایع با کلراید
مایعی بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است و گیرایی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصوص استفاده در ساخت بتن های غیر مسلح می باشد

ضدیخ مایع بدون کلراید
مایعی بر پایه نیترات سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است و گیرایی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصوص استفاده در بتن های مسلح می باشد

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای