دسته بندی ها

بلوک لیکا

توضیحاتترکیبات :پرلیت،الیاف،پوزلان ها،سیمان،ماسة سیلیسی،آب و افزودنی های دیگر.

مشخصه
واحد
بتن عادی
بتن پرلیتی
استحکام فشاری
Kg/cm۲
۳۰۰-۵۰۰
۶۰-۱۸۰
مقاومت در برابر عبور صدا
----------
معمولی
۳تا۴ برابر
هدایت حرارتی
w/m.c۰
۱.۱۰-۱.۲۵
۰.۱۵-۰.۳۰
وزن حجمی
Kg/m۳
۲۱۵۰-۲۴۰۰
۳۵۰-۶۰۰

انواع مختلف مصالح نوین ساختمانی با بلوک سبک:
بلوک های دیواری ساخته شده در ابعاد و وزن:
بلوک پیرامونی با ابعاد(۲۰×۱۵×۵۰) با وزن( ۴.۵ الی ۹.۲)باتوجه به نوع محصول
بلوک تیغه با ابعاد (۲۰×۱۰×۴۰) با وزن (۲.۵ الی ۵.۵) باتوجه به نوع محصول

برخی ویژگی های مهم بلوک های پرلیتی:

وزن کم

وزن مخصوص دانه های پرلیت kg/cm۳ ۱۲۰-۱۸۰ و وزن مخصوص بتن پرلیتیkg/cm۳ ۳۵۰-۶۰۰ می باشد.وزن کم دانه به دلیل تخلخل موجود در دانه هاست که بر حسب دانه بندی بین ۷۳تا ۸۸ درصد فضای کل را اشغال میکند. با کاهش وزن هزینه های سازه ای ساختمان کاهش می یابد و از آنجا که نیروی
زلزلة وارده بر سازه،رابطة مستقیم با وزن سازه دارد.با استفاده از محصولات پرلیت نیروی مؤثر زلزله کاهش می یابد

عایق حرارتی

بر اساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،ضریب هدایت حرارتی دانه های پرلیت w/m.c۰ ۰.۳۰-۰.۱۵ می باشد.تخلخل بالای دانه های پرلیت سبب قابلیت رسانایی حرارتی ناچیز این دانه ها میگردد که میزان مصرف سوخت و الکتریسیته و در نتیجه هزینه های جاری ساختمان را به شدت
کاهش میدهد

عایق صوتی

مصالح جاذب سروصدا قادرند امواج صوتی را که با سطح برخورد میکنند،به گونه ای جذب کنند که تنها کمتر از ۵۰درصد آنها بازتاب میگردد.وجود حفره ها واندازة دانه ها سبب میگردد تا اثر صوت به دلیل ایجاد اصطکاک مستهلک گردد

تراکم ناپذیری :

دانه های پرلیت در مقابل فشار مکانیکی دائمی و یا بار گذاری مکرر فشرده نمیشوند و نسبت درصد هوای موجود،ثابت می ماند.

جذب آب :

وجود منافذ روی بسته،ساختمان سلولی به خصوص باعث کاهش چشمگیر میزان جذب آب دانه های پرلیت نسبت به سایر سبکدانه ها می شود جذب آب دانه های پرلیت حداکثر به ۱۸ درصد حجم آن محدود میباشد

واکنش ناپذیری :

دانه های پرلیت تقریبا خنثی بوده (ph=۷) و فاقد هرگونه مواد معدنی واکنش پذیر می باشند.بنابراین باعث هیچ نوع خورندگی وپوسیدگی سایر اجزا نمی شوند

مقاوم در برابر آتش

با توجه به اینکه دانه های لیکا در دمای ۱۱۰۰ سانتی گراد تولید می شوند، دیوار ساخته شده از این جنس با وزن حدود ۱۳۰ کیلوگرم در هر متر مربع ، بیش از ۳ ساعت در برابر آتش و سرایت آن مقاومت می کند. این امتیاز ، حافظ امنیت جانی ساکنین در آتش سوزی احتمالی می باشد

شکل مناسب

شکل هندسی بلوکهای توخالی وته پر پرلیت، علاوه بر کاهش وزن،از هدر رفتن ملات در هنگام ساخت دیوار جلوگیری می کند.بلوک پرلیت در اشکال و ابعاد مختلف نیز تولید میشود

کار پذیری با انواع ملات

اجرای انواع ملات و اندودهای متداول با بلوک های لیکا، به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جذب آب مناسب آن، به آسانی انجام می گیرد. همچنین نزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک لیکا با ملات ونیز افت و خزش ناچیز آن، از ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت، جلوگیری می کند.


کارپذیری فیزیکی
عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری ، شیار زنی مسیر کابل ها ولوله های تاسیسات ، برروی بلوک های لیکا به راحتی انجام می شود.بلوک لیکا به راحتی با فرز بریده می شودو در صورت استفاده از تیشه ، تنها از محل ضربه شکسته می شوند. این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری
می باشد.


بلوک های لیکا براساس آخرین استانداردهای موجود تولید می گردندو دارای مقاومت مطلوب در برابر بارهای وارده هستند. همچنین پایین بودن مدول کشسان این بلوک ها، به عنوان اجزای پرکننده در ساختمان های مناطق زلزله خیز، موجب افزایش دوره نوسانی
ساختمان و به دیگر سخن، کاهش نیروی زلزله وارد برساختمان می گرددمشخصات بلوکهای سبک


ضخامت
اسمی
دیوار
ردیف

نوع محصول


ابعاد اسمی (cm)
ارتفاع×عرض×طول


وزن محصول
(kg) Max


وزن فضائی
(kg/m)


مقاومت فشاری
(kg/m)Min


۲۰
۱
دیواری تو خالی ته پر
۲۰×۱۹×۴۹
۵/۱۱
۵۹۰
۲۰
۲
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)
۲۰×۱۹×۲۴
۵/۵
۵۴۸
۲۰
۳
دیواری تو خالی ته پر
۲۰×۱۹×۴۰
۶/۹
۶۰۰
۲۰
۴
دیواری تو پر
۲۰×۱۹×۴۹
۷۵/۱۶
۸۹۷
۴۵

۱۵
۵
دیواری تو خالی ته پر
۲۰×۵/۱۴×۴۹
۲/۹
۵۸۷
۲۰
۶
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)
۲۰×۵/۱۴×۲۵
۵/۴
۵۷۳
۲۰۱۰
۷
تیغه ای تو خالی ته پر
۲۰×۱۰×۴۰
۵/۵
۶۸۷
۲۰
۸
تیغه ای تو پر (نیمه)
۲۰×۱۰×۲۰
۷/۳
۸۷۵
۴۵
۹
تیغه ای تو پرفارسی بُر
۲۰×۱۰×۴۰
۵/۷
۹۳۸
۴۵
۱۰
تیغه ای تو پر
۲۰×۱۰×۴۹
۹/۸
۹۰۸
۴۵
۱۱
بلوک ابعاد آجر
۵/۵×۱۰×۲۰
۱/۱
۹۷۰
----
۸
۱۲
تیغه ای تو پر
۲۰×۸×۴۰
۹/۵
۹۲۲
۴۵

مرجع آزمایش:استاندارد سنگدانه- سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوکهای بتنی (شماره ۷۶۵۷ استاندارد ایران)
استاندارد بلوک های سیمانی سبک غیر باربر (شماره۷۷۸۲ استاندارد ایران)

توجه:

_ تلرانس ارتفاع mm۴ &#۴۳; وطول و عرضmm۳&#۴۳; در جدول شماره (۲) می باشد.
_ حداکثر وزن فضائی مجاز، طبق استاندارد شماره ۷۷۸۲،جهت بلوک های تو خالی ۷۰۰ و بلوک های توپر،kg/m۱۰۰۰ می باشد.

مقایسه وزنی و ابعادی دیواره های داخلی لیکا و پرلیت با مواد و مصالح مختلف دیگر

نوع مواد و ویژگیها مصالح
آجر فشاری
آجر سفال سوراخدار
بلوک سفال تیغه
بلوک هبلکس
بلوک سیپورکس
بلوک پرلیت
بلوک
لیکا
بلوک
یوتو بتن
دیوار گچی
وزن خالص دیوار با ضخامت معمولی
۱۳۸
۱۴۶
۵۵
۶۰
۶۴
۶۳
۶۶
۵۰
۱۰۰
وزن ملات ماسه سیمان لازم در۱ مترمربع دیوار(Kg/m۲)

۵۴
۵۸
۳۰
۱۵
۱۵
۲۴
۲۴
۲۴
۵
ضخامت پوشش گچ خاک لازم
در ۱مترمربع دیوار
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
ندارد
وزن پوشش گچ و خاک لازم
در یک مترمربع دیوار (Kg/m۲)
۹۴
۹۴
۹۴
۹۴
۹۴
۹۴
۹۴
۹۴
ندارد
ضخامت سفیدکاری نهایی لازم در یک مترمربع دیوار(cm)

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۵/۰
وزن سفیدکاری دیوارهای داخلی
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۵/۶
وزن نهایی دیوارهای داخلی (Kg/m۲)

۳۰۰
۳۱۲
۱۹۳
۱۸۳
۱۸۷
۱۹۵
۱۹۸
۱۸۲
۵/۱۰۶

مقایسه مشخصات کلی محصول

ضریب هدایت حرارتی
وزن دیوار (کیلوگرم بر مترمربع)

نوع دیوار
۵۲/۰
۲۰۵
دیوار ۲۰ دوجداره سفالی
۶۲/۰
۱۵۷
دیوار ۳D Panel
۴۵/۰
۱۶۵
لیکا ۲۰
۵۵/۱
۲۲۶
سفال ۲۰
۰۵/۲
۴۳۲
آجر ۲۰

مقایسه بهای تمام شده محصول

حدود ۰۸۰/۲۴۳ ریال (مترمربع)
دیوار ۲۰ دوجداره سفالی (با یک طرف اندودکاری و با پلی استایرن به ضخامت ۵ سانتی متر)
حدود ۸۹۰/۲۰۸ ریال (مترمربع)
سفال ۱۰ (با دو طرف اندودکاری)
حدود ۰۰۰/۲۱۰ ریال (مترمربع)
آجر ۲۰
حدود ۹۸۰/۲۷۰ ریال (مترمربع)
دیوار ۳D Panel (خارجی با فوم ۱۰ سانتی متری و بدون اندودکاری خارجی در نما)
حدود ۳۸۰/۲۹۲ ریال (مترمربع)
دیوار ۳D Panel (داخلی با فوم ۴ سانتی متری و بااندودکاری دو طرف)
حدود ۲۴۰/۲۱۸ ریال (مترمربع)
لیکا ۲۰ (خارجی با یک طرف اندودکاری)
حدود ۳۰۰/۲۲۴ ریال (مترمربع)
لیکا ۱۰ (داخلی با دو طرف اندودکاری)

حدود ۳۴۰/۲۷۱ ریال (مترمربع)
هبلکس ۲۰ (خارجی با یک طرف اندودکاری)
حدود ۵۸۰/۲۳۹ ریال (مترمربع)
هبلکس ۱۵ (خارجی با یک طرف اندودکاری)
حدود ۹۰۰/۲۴۰ ریال (مترمربع)
هبلکس ۱۰ (داخلی با دو طرف اندودکاری)

مزیتهای استفاده از مصالح نوین ساختمان با بلوک سبک در یک نگاه :

عایق بودن بلوک(رطوبت،صوت،حرارت)که باعث حذف هزینه های عایق بندی می گردد.
• رفتار مناسب در برابر نیروهای ناشی از تغییر شکل و نشست در ساختمان.
• یکپارچگی و انسجام در برابر زمین لرزه و انفجار.
• صرفه جویی در مصرف ملات نسبت به سایر دیوارهای جداکننده.
• سرعت بالا در اجرا و سهولت در حمل و متعاقبا تسریع در تحویل پروژه(بازگشت سرمایه).
• قابلیت چکش خواری بالا، میخ ،پیچ و پلاک.
• سهولت اجرا ی تاسیسات برقی و مکانیکی.

با توجه به مزیتهای ذکر شده واضح است که استفاده از این تولیدات نسبت به مصالح فعلی موجود در بازار از لحاظ اقتصادی و سرعت در اجرا مقرون به صرفه می باشد .

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای