دسته بندی ها

ارسال پیام به Zorlu Shimi

       
ارسال پیام

روان کننده بتن (نرمال)

توضیحات

روان کننده بتن (نرمال) ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات است که می توان آن را برای حفظ کارایی و کاهش آب بتن استفاده نمود ، روان کننده بتن محصولی با عملکرد چند گانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب ، حفظ کننده کارایی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کار برد .

لطفا هنگام تماس بگویید شما را در ساختمون دیدیم
ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء