دسته بندی ها

روان کننده بتن (نرمال)

توضیحات

روان کننده بتن (نرمال) ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات است که می توان آن را برای حفظ کارایی و کاهش آب بتن استفاده نمود ، روان کننده بتن محصولی با عملکرد چند گانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب ، حفظ کننده کارایی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کار برد .

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای