دسته بندی ها

ارسال پیام به مهندسان مشاور اتوماسیون ساختمان آترینا

       
ارسال پیام

کلید پریز Busch-axcent

توضیحات

طراحی با خط مستقیم و پایدار هارمونی با رنگ را در این کلید فراهم کرده است. در این کلید رنگهای غنی با شفافیت ترکیب شده است. کیفیت و طراحی خلاقانه ی محیط زندگی توسط معماران مشهور و بیانی جدید از رنگ ها در این کلید فراهم شده است.

لطفا هنگام تماس بگویید شما را در ساختمون دیدیم

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب
 
 
 امتیاز ۱ز ۰ آراء