دسته بندی ها

ارسال پیام به سازندگان

سازندگان

فروش تیرچه پیش تنیده در شیراز و فارس، قابل اجرا تا دهانه ۱۲ متر بدون ستون، تا ۶۰ درصد ارزان تر از تیرچه های معمولی