دسته بندی ها

ارسال پیام به گروه فنی و مهندسی پیمان تهران

       
ارسال پیام

گروه فنی و مهندسی پیمان تهران

تهیه ریزمتره،صورتجلسات،آنالیز بها،صورت وضعیت،کنترل پروژه،لایحه ضرر و زیان،اسناد مناقصه،امور پیمانها،لایحه تعدیل

  • آخرین بروزرسانی : ۹۸/۰۳/۲۴

درباره گروه فنی و مهندسی پیمان تهران

به نام خدا
گروه فنی-مهندسی "پیمان تهران" مجرب در زمینه بخشنامه های مصوب سازمان، آنالیز بها، فهارس بها، تهیه اسناد مناقصه، تهیه کلیم پکیج، امور پیمان ها و دفتر فنی و مدیریت پرژه آمادگی خود را جهت همکاری در موارد زیر اعلام می دارد:
۱- کنترل فعالیت های مربوط به برنامه زمانبندی و بهنگام نمودن آنها
۲- کنترل مصالح ورودی به کارگاه، انبار و ....
۳- کنترل صورت وضعیت کارکردهای شرکت و پیمانکاران جزء
۴- کنترل تاخیرات به وجود آمده و مستندسازی آنها
۵- طرح ادعا و تهیه کلیم پکیج و پیگیری و دفاع تا حصول نتیجه
۶- کنترل هزینه ها و مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های پیش بینی شده( آیتم های زیان ده و سود ده )
۷- کنترل صورت مجالس ، دستورکارها و چک لیست ها و پیگیری اخذ مصوبات آنها از مشاور و یا کارفرما
۸- کنترل وظایف دفتر فنی در حوزه مستند سازی ها،گزارشات و مکاتبات
۹- کنترل عملیات اجرایی بازبینی و یا اصلاح روش های اجرایی
۱۰- کنترل کمی و کیفی عملیات اجرایی
۱۱- کنترل عوامل مختلف در منابع انسانی به جهت بررسی راندمان وبهره وری آنها در بخش های مختلف پروژه
۱۲- تشکیل جلسات هماهنگی با نظارت، مشاور و کارفرما و اخذ صورت جلسات مورد نیاز پروژه
۱۳- پیگیری مستمر در خصوص مصوبات جلسات با کارفرما و مشاور
۱۴- پیگیری مطالبات مالی پروژه از ذی حسابی کارفرما
۱۵- شرکت در جلسات هماهنگی و مستمر سرپرست کارگاه یا گروه های اجرایی و پیمانکاران جزء
۱۶- بررسی مشکلات مختلف پروژه از قبیل مشکلات قراردادی اجرایی، حوادث قهریه، معارض موجود، نبود و یا عدم تامین به موقع مصالح و مطالبات مالی پروژه و ....که ناشی از عدم قصور پیمانکار است.
۱۷- تهیه و تنظیم ادعاهای شرکت در ارتباط با مشکلات ناشی از عدم قصور پیمانکار و پیگیری آنها
۱۸- ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات ایجاد شده در مسیر انجام پروژه
۱۹- بررسی امکان روشهای مهندسی ارزش تهیه برآوردهای مالی و زمانی و ارائه طرح توجیهی به کارفرما و مشاور جهت جایگزینی با روش های موجود
۲۰- بررسی و تامین امکانات و تسهیلات رفاهی آموزشی و چند رسانه های برای پرسنل کارگاه ( در حد امکانات کارگاه)
۲۱- بررسی افزایش ۲۵% مقادیر پروژه و کارهای جدید
۲۲- ارائه برآورد و آنالیز قیمت های جدید به مشاور و پیگیری اخذ مصوبات آنها
۲۳- بررسی لزوم تشکیل کمیسیون طبقه بندی خاک جهت تعیین درصد سنگ عملیات خاکی و سنگی
۲۴- پیگیری تشکیل کمیسیون پیش راه اندازی و اخذ مصوبه ابلاغ آن
۲۵- پیگیری تشکیل کمیسیون رفع نواقص و اخذ مصوبه ابلاغ آن
۲۶- پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل موقت واخذ مصوبه ابلاغ آن
۲۷- پیگیری تشکیل کمیسیون تحویل قطعی واخذ مصوبات ابلاغ آن
۲۸- ارسال صورت وضعیت قطعی و جمع آوری کلیه مستندات جهت دفاع از ادعاها تا حصول نتیجه و پیگیری مصوبه آن
۲۹- پیگیری استرداد ضمانت نامه ها و سایر سپرده ها.
به طور کلی اعزام تیم مهندسین متناسب با موضوع مورد نظر به محل و تهیه مستندات مهندسی از جزئی ترین مسائل مهندسی (ریزمتره، آنالیز بها، تهیه صورتجلسات، لایحه تعدیل، لایحه ضرر و زیان و ...) تا تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت توافق و نهایتا اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری در محاکم قضایی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات جهت حصول مطالبات پیمانکار.

با تشکر گروه فنی مهندسی "پیمان تهران"
ارسال دیدگاه یا سوال در مورد این مطلب