دسته بندی ها

ارسال پیام به فرضی

فرضی

اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ (دستمزدی و یا بامصالح)اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک اجرای انواع دال های تخت ، یوبوت ، کوبیاکس ، بابلدک و ...

زمینه های فعالیت فرضی

ارسال دیدگاه در مورد این شرکت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای