ارسال پیام به فرضی

     
ارسال پیام

فرضی

اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ (دستمزدی و یا بامصالح)اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک اجرای انواع دال های تخت ، یوبوت ، کوبیاکس ، بابلدک و ...

  • آخرین بروزرسانی : ۹۷/۱۰/۲۴

زمینه های فعالیت فرضی