لوله 5 لایه فویلدار پلی پروپلین

لوله 5 لایه فویلدار پلی پروپلین
تعداد بازدید هفته :
تعداد IP هفته : 10
جزئیات و مشخصات فنی محصولتلفن سفارشات : pan>

لوله 5 لايه فويلدار پلي پروپلين - آذين لوله
طول هر شاخه لوله 5 لايه فويلدار پلي پروپلين 4 متر مي باشد

اطلاعات فني آذين لوله

مواد اوليه
- کوپلي پروپيلن راندوم
Type3
بر اساس‌ استاندارد DIN آلمان‌ و استاندارد جهاني
ISO مناسب‌ترين ‌ماده‌ اوليه‌ جهت ساخت‌ لوله‌هاي ‌انتقال‌ آب‌ آشاميدني ‌از نوع پلي‌ پروپيلن، کوپلي‌ پروپيلن راندوم
Type3 ، با نام اختصاري Type3 ‌ P.P.R.C
مي‌باشد. زيرا اين ماده داراي خصوصيات ‌انعطاف‌پذيري‌، مقاومت‌ در برابر ضربه‌ و تحمل تنش‌هاي حرارتي بهتري‌ نسبت‌ به‌ ساير گريدهاي‌ پلي‌ پروپيلن‌ مي‌باشد. در جدول زير به برخي از خواص
P.P.R.C Type3 اشاره شده است

استانداردها
Part 1-2-3 : ISO 15874
ISIRI 6314-1 : استاندارد ملي ايران - سيستم لوله‌کشي آب سرد، گرم و داغ پلي پروپيلن (اصول کلي)
ISIRI 6314-2 : استاندارد ملي ايران - سيستم لوله‌کشي آب سرد، گرم و داغ پلي‌پروپيلن (لوله‌ها-ويژگي‌ها
(
ISIRI 7475 : استاندارد ملي ايران - اتصالات لوله هاي پلي پروپيلن، ويژگي ها و روشهاي آزمون
DIN 8077 : استاندارد ابعاد لوله‌هاي‌ پلي‌ پروپيلن
DIN 8078 : شرايط‌ آزمايش‌ لوله‌هاي‌ پلي‌ پروپيلن‌
DIN 16962 : استاندارد ابعاد و شرايط‌ آزمايش‌ اتصالات‌ لوله‌هاي‌ پلي‌ پروپيلن‌

در جدول زير ابعاد لوله هاي پلي پروپيلن از سايز 16 الي 110 مطابق استاندارد
ISO 15874 و ISIRI 6314-2
مشخص شده است

طول عمر لوله هاي پلي پروپيلن در دما و تنش هاي مختلف
:
همانگونه که مي دانيم پليـمرها در مقابـل حرارت و فشار در مدت طولانـي دچار فرسايـش و پيرشدگي مي شوند از اينرو براي محاسبه طول عمر لوله در استاندارد 8078
DIN شاخصي بنام هوپ استرس تعريف گرديده است که بيان کننده رابطه زمان ،تنش وارده به جداره لوله و دما در لوله هاي پلي‌ پروپيلن‌ مي باشد


محاسبه افت فشار در اتصالات آذين لوله

جهت محاسبه افت فشار در اتصالات از رابطه
R=5V?? استفاده مي شود که در اين رابطه :
R : افت فشار در اتصال برحسب ميلي بار V :
سرعت خطي آب بر حسب متر بر ثانيه
? : ضريب افت فشار براي هر يک از اتصالات بوده که از جدول شماره 8 بدست مي آيد
.

روش جوشکاري لوله و اتصالات آذين لوله
:
عمق جوشکاري لوله را مطابق جدول زير با مداد يا شابلن مخصوص مشخص کنيد. (در صورتيکه از لوله‌هاي‌ ترکيبي‌ (فلز و پليمر) استفاده‌ مي‌کنيد، ابتدا توسط‌ رنده‌ مربوطه‌، ابتداي‌ لوله‌ را رنده نماييد
(
برگرفته از استاندارد
DVS2207

1. با توجه‌ به‌ سايز لوله‌ مورد نظر، قالب‌ مربوطه‌ را انتخاب‌ نموده‌ و به‌ وسيله‌ پيچ‌ آلن‌ خور روي‌ صفحه‌ المنت‌ نصب و به وسيله ابزار مخصوص محکم‌ نماييد

2. قالب‌ روي‌ صفحه‌ المنت‌ بگونه‌اي‌ بايد نصب‌ شود که‌ تماس‌ کامل‌ بين‌ صفحه‌ المنت‌ و قالب‌ به‌ وجود آيد
.
3. قالبهاي‌ بالاتر از سايز 40 ميليمتر را در قسمت‌ وسط‌ صفحه‌ المنت‌ نصب‌ نماييد
.
4. جهت‌ نصب‌ قالب‌ روي‌ صفحه‌ المنت‌ به‌ هيچوجه‌ از انبردست‌ يا هر وسيله‌ نامناسب‌ ديگر‌ استفاده ‌نشود
.
5. قالبها را با پارچه‌ زبر خوب‌ تميز نماييد .
6. درجه‌ دستگاه‌ را روي‌ 260 درجه‌ تنظيم‌ نموده‌ و سپس‌ دستگاه‌ را روشن‌ نماييد
.
7. با توجه‌ به‌ درجه‌ حرارت‌ محيط‌ محل‌ کار و نوع‌ قالب‌ مورد استفاده،‌ بين 10-30 دقيقه‌ طول‌ مي‌کشد تا قالبها به‌ گرماي‌ لازم‌ برسد
. در اين‌ هنگام‌ ترموستات‌ داخل‌ دستگاه‌ عمل‌ نموده‌ و چراغ‌ مربوط‌ به‌ ترموستات‌خاموش‌ مي‌گردد. حال‌ دستگاه‌ آماده‌ بکارگيري‌ مي‌باشد
.
8. لوله‌ را از يک‌ طرف‌ و اتصال‌ را از طرف‌ ديگر بدون‌ هيچگونه‌ چرخشي‌ و به‌ طور مستقيم‌ به‌ طرف‌ داخل‌ قالب‌ جوشکاري‌ فشار دهيد
.

تذکر
: در صورت نياز به تعويض صفحه نصب (يک صفحه نصب اضافه در جعبه موجود است) پيچ هاي آلن خور روي صفحه المنت را بوسيله آچار آلن موجود در جعبه باز کرده و روي صفحه المنت جديد نصب نمائيد
9. بر اساس‌ جدول‌ شماره ‌ 14 مدتي‌ جهت‌ گرم‌ شدن‌ صبر نموده‌ سپس‌ لوله‌ و اتصال‌ را به‌ سرعت‌ از داخل‌قالب‌ خارج‌ نموده‌ و فوراً بدون هيچگونه چرخشي به‌ يکديگر متصل‌ و دستهاي‌ خود را مدتي‌ (مطابق‌ جدول‌ شماره‌ 18) جهت‌
زمان‌ لازم براي جوش خوردن ثابت‌ نگه‌ داريد .


توجه‌ داشته‌ باشيد در هنگام‌ اتصال‌، لوله‌ را بيشتر از قسمتي‌ که‌ با مداد تعيين‌ نموده‌ايد داخل‌ اتصال‌ فشارندهيد. زيرا اين‌ عمل‌ سبب‌ کم‌ شدن‌ قطر و يا حتي‌ مسدود شدن‌ لوله‌ مي‌شود. ضمناً در هنگام‌ اتصال‌ هيچگونه‌چرخشي‌ به‌ لوله‌ يا اتصال‌
ندهيد .
برگرفته از استاندارد
DVS2207

توجه‌
: بر روي‌ کليه لوله ها و‌ اتصالات‌ خط‌هايي‌ تعبيه‌ شده‌ است‌ که‌ از آنها جهت‌ سهولت‌ در انتخاب‌ زاويه‌ بين‌ دواتصال،‌ مي‌توانيد استفاده‌ نماييد
.

10. پس‌ از گذشت‌ زمان‌ مورد نياز جهت‌ خنک‌ شدن‌ مطابق‌ جدول‌ شماره‌ 12، عمل‌ جوشکاري‌ کامل‌ شده‌است‌
.
11. پس‌ از انجام‌ کار دستگاه‌ را خاموش‌ نموده‌ و صبر کنيد تا سرد شود و هرگز از آب‌ جهت‌ سرد کردن‌استفاده‌ نشود
.
12. قالبها و دستگاه‌ را کاملاً تميز نماييد. زيرا ذرات‌ سوخت ه ‌ شده‌ موجب‌ جوشکاري‌ ناقص‌ خواهند شد
.

راهنماي نصب
نصب سيستمهاي لوله کشي P.P.R.C بسيار متمايز از ساير روشهاي لوله کشي مي باشد و عليرغم سهولت و سرعت بالاي نصب، توجه به نکاتي که در ادامه به آن اشاره مي شود ضروري است
.
- بستهاي لوله کشي
:
در لوله کشي روکار براي محکم نمودن لوله نياز به بست مي باشد که اين بستها به دو روش زير استفاده مي گردد
:
الف- بست‌هاي ثابت FP
:
اينگونه بستها جهت محکم نمودن لوله و جلوگيري از حرکت طولي لوله بر اثر انبساط طولي و نيروهاي وارده ديگر بکار مي روند
.
براي ايجاد اينگونه بستها مي توان مطابق شکل شماره 4 از بستهاي معمولي استفاده نمود که در دو طرف بست دو عدد بوشن به لوله جوش داده مي شود
.
ب- بستهاي متحرک SP
:
اينگونه بستها تنها جهت نگهداشتن لوله بکار مي روند و امکان حرکت خطي نيز براي لوله وجود دارد. مقدار فاصله در اين بستها به استحکام مواد اوليه ، درجه حرارت سيال و ... بستگي دارد
.

در بکار بردن‌ بستها موارد زير بايستي‌ رعايت‌ گردد
:
1. حداکثر فاصله‌ ميان بستها براي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ سرد و گرم‌ بر اساس‌ جدول‌ شماره 9 بکار برده‌ شود
.
2. لوله‌ بتواند داخل‌ بست‌ حرکت‌ طولي‌ داشته‌ باشد
.
3. بستها در فاصله‌ حداقل 5 سانتيمتر ز اتصالات‌ نصب‌ شود. (منظور از اتصالات‌، سه‌ راهي‌، بوشن‌، مهره‌ ماسوره ‌و... مي‌باشد
(
4. در مواقعي که لوله به صورت عمودي نصب مي گردد افزايش فاصله بستها به اندازه 30 % مجاز است
.


فاصله بست‌ها بر حسب سانتي‌متر
انبساط حرارتي
:
به‌طور کلي مواد پليمري از جمله P.P.R.C
داراي انبساط حرارتي بيشتري نسبت به فلزات مي‌باشند. از اينرو در نصب سيستم لوله‌کشي
P.P.R.C بايد آن را لحاظ نمود. جهت تعيين مقدار تغييرات طول لوله در مقابل تغييرات دما از دياگرام استفاده مي‌شود و جهت مقاديري که در نمودار اشاره نشده است طبق رابطه زير، محاسبات انجام مي‌شود
:
?L = 0.15 L × ?T
?L = تغييرات ‌ طول‌ بر حسب‌ ميلي‌ متر
L = طول‌ لوله‌ بر حسب‌ متر
?T = تغييرات دماي آب برحسب درجه سانتيگراد
با توجه به نکات فوق توصيه مي شود هنگام نصب سيستمهاي لوله کشي آبگرم
P.P.R.C از لوله هاي پنج لايه با ترکيب فلز که داراي ضريب انبساط طولي ناچيز مي‌باشد (مطابق شکل 1)
استفاده شود در غير اينصورت نکات زير را هنگام نصب مورد توجه قرار دهيد
:

-
نصب توکار :
در نصب توکار نيازي به در نظر گرفتن انبساط حرارتي نيست. زيرا تنش و فشار وارده بر اثر انبساط حرارتي توسط مواد پوشاننده ( بتن ، سيمان ، گچ و ... ) جذب مي گردد. ولي توصيه مي گردد در محلهاي انشعاب و يا تغيير مسير لوله از اسفنج يا فوم استفاده
گردد .

- نصب درون داکت
:
سيستم لوله کشي آذين را به سه صورت مي توان درون داکت انجام داد که در هر سه روش هدف ايجاد فضايي براي حرکت محوري لوله مي‌باشد
:
1. در اين حالت شاخه منشعب شده از رايزر درون ديواره داکت محکم گرديده است و فاصله کافي بين ديواره داکت و محل انشعاب وجود دارد
.
2. حفره ديواره داکت به اندازه کافي بزرگ باشد تا اجازه حرکت لوله بدون تماس با سطح حفره را بدهد. (شکل
( A
3. در اين حالت با ايجاد يک شاخه انشعابي به طول مناسب، امکان حرکت محوري لوله فراهم مي گردد. (شکل
B )
که در محاسبات فوق مقدار LB برابر است با
:

که در اين رابطه :
LB : برحسب mm
D : قطر لوله بکار رفته برحسب mm
L? : مقدار تغييرات طول برحسب mm
که رابطه زير در آن برقرار مي‌باشد :
?L = 0.15 L × ?T

- نصب روکار
:
در هنگام نصب لوله به صورت روکار طراحي بايد بگونه‌اي باشد تا اجازه حرکت محوري به لوله داده شود که براي اين امر از دو روش زير استفاده مي‌شود
:
1. خم L
:
همانگونه که در شکل زير ملاحظه مي‌گردد براي جبران انبساط طولي اجازه حرکت محوري در محل خم به لوله داده مي‌شود. در اين روش مقدار
LB همانند بخش قبل از رابطه :

محاسبه مي گردد .

2. مسير U
:
از اين روش براي‌ مسيرهاي‌ لوله‌ کشي‌‌ با طول‌ بيشتر از 3 متر استفاده‌ مي شود. زيرا در اين مواقع جبران انبساط طولي تنها با خم
L امکان‌پذير نيست .
در نصب‌ اين‌ مسير از چهار عدد زانو مطابق شکل زير استفاده‌ مي‌شود‌
. مقادير A و
LB که جهت اجراي مسير مورد نياز مي باشد به‌ صورت زير محاسبه مي گردند
:
مقدار LB در اين روش همانند خم
L محاسبه مي شود. جهت محاسبه مقدار
A از رابطه زير استفاده مي‌گردد :
که در آن ?L تغيير طول لوله و
SD حداقل فاصله مجاز بعد از انبساط مي‌باشد (اين مقدار 150 ميلي‌متر فرض مي‌گردد
(

جهت سهولت محاسبات ‌مقادير A و
LB براي‌ قطرهاي 20، 25، 32 و 40 ميلي‌متر و طولهاي ‌مختلف‌ جهت تغيير دماي 50 درجه سانتيگراد در جدول ذيل آورده‌ شده‌ است‌
.

تذکر :
در محاسبات زير منظور از طول لوله فاصله ميان بست ثابت
FP تا زانو مي باشد .

عايقکاري
:
هرچند پليمر P.P.R.C خود عايق حرارتي نسبتا خوبي مي‌باشد
(? = 0.2 W / mK) اما براي مواردي که نياز به جلوگيري از اتلاف حرارتي مي باشد مي توان بدنه خارجي لوله را عايقکاري نمود
.
براي عايقکاري لوله هاي آب سرد با عايقي که داراي ضريب حرارتي
? = 0.04 W / mK باشد مقادير ارائه شده در جدول زير پيشنهاد مي گردد
.

براي عايقکاري لوله هاي آب گرم از فوم هاي با ضريب حرارتي
? = 0.04 W / mK استفاده مي شود. ضخامت فوم ها، بستگي به شرايط نصب لوله دارد، ولي بطور معمول از فومهايي با ضخامت 9 ميلي‌متر استفاده مي‌شود. لازم بذکر است به علت فيت شدن لوله در فوم ها، عايق کاري به صورت بهينه
انجام مي گيرد .

تذکراتجدیدترین محصولات گروه صنایع گیتی پسند
برند : نیو پایپ
قیمت: 5,502 ریال
برند : نیو پایپ
قیمت: 5,720 ریال
ارسال پیام و نظر
نوع پیام :
نام : *
ایمیل :
پیام : *

حاصل جمع سیزده و شش چقدر می شود؟(به عدد) *

عضویت در سایت

آخرین نظرات شما